E6 Ulsberg – Vindåsliene
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Om prosjektet

Nye Veier bygger ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Den nye veien legges øst for dagens E6, og bygges som firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Utbyggingen får stor betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet fordi den avløser en strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko.

Nabokontakt

Spørsmål angående sprengningsarbeidet på E6 Ulsberg - Vindåsliene kan rettes til følgende personer:

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på varslingstjenesten.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 2 timer før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.