E6 Arnkvern - Moelv
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 12.08.2020

Stengning av Nesvegen i Brumunddal

Nesvegen mellom Hovelstua bru og Ringsakervegen (Fv 184) vil bli stengt fra mandag 17. august og ca. 2 måneder framover pga. bygging av ny rundkjøring med tilførselsveger.

Svein Jarl Caspersen 12.08.2020

Trafikkomlegging Rudshøgda

Det blir nytt trafikkmønster på Rudshøgda fra uke 34 på grunn av pågående anleggsarbeider i kryssområdet. Vi ber trafikantene om å være oppmerksomme og følge skiltingen på stedet.

Svein Jarl Caspersen 22.06.2020

Asfaltarbeider på natt - Helleberget bru

Det gjennomføres asfaltarbeider på Helleberget bru sørgående løp over Kongsvegen i Brumunddal natt til torsdag 25. juni. 

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende