E6 Arnkvern - Moelv
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 03.06.2020

Stengning av jernbaneundergang i Strandsagvegen.

Jernbaneundergangen i Strandsagvegen blir stengt fra 11. juni pga. anleggsarbeid med ny veg og kulvert.
Svein Jarl Caspersen 03.06.2020

Trafikkomlegging i Nydal

Det skal gjennomføres trafikkomlegging i Nydal (fra Deglum bru) fra mandag kveld 8. juni og natt til tirsdag 9. juni. Trafikken blir ledet over på Sørgående løp mens komplettering av støyskjermer og viltgjerder blir gjennomført på nordgående løp på strekningen mot Brumunddal.

Svein Jarl Caspersen 02.06.2020

Stengning av FV 84 mellom Bogstivegen og Sangheim bru

FV 84 blir stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru fra mandag 8. juni og ca. 4 uker framover. Bakgrunnen er etablering av G/S-veg langs vegen.

Buss kan kjøre interingsveg som er etablert i området.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende