E6 Arnkvern - Moelv
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 18.02.2020

Midlertidig stenging av Viksvegen mot E6!

Driftsvegen som er åpen fra Viksvegen mot E6 ved Økelsrud vil bli stengt 24. og 25. februar. Beboerne og pasientene til Kosmosklinikken må derfor bruke nye Trekvarten bru mellom Viksvegen og Ringsakervegen.

Svein Jarl Caspersen 03.02.2020

Stengning av Fv 184 Ringsakervegen ved Bogsti på Økelsrud!

Fylkesveg 184 blir stengt for kjøring nordover ved Bogstivegen fra mandag 24. februar.  Bussen vil få egen interimsveg mellom Bogstivegen og Sangheim bru. Påkjøringsrampen til E6 nordover fra Sangheim bru blir åpnet samtidig med trafikkomleggingen.

Trafikkomleggingen vil ha en varighet på 5-6 uker.

Svein Jarl Caspersen 28.01.2020

Riving av gamle Præstvegen bru på Rudshøgda

Gamle Præstvegen over E6 bru på Rudshøgda blir revet 28. og 29. januar. Rivingsrbeidene vil bli gjennomført på dagtid og vil ikke berøre trafikken på E6 i området i vesentlig grad. Ny bru er ferdig bygget, men er ikke klar for alminnelig ferdsel før medio juni.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende