E6 Arnkvern - Moelv
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 28.10.2020

Endret kjøremønster i Skansvegen i Brumunddal

Det blir endret kjøremønster i Skansvegen mellom Ringsakervegen og jernbanekulverten fra mandag 2. november. Vi ber trafikantene være oppmerksomme og følge skiltingen.

Svein Jarl Caspersen 21.10.2020

Stengning av Skarpsnovegen i Moelv

Skarpsnovegen mellom Skarpsno skole og Tandevegen vil bli stengt over Skarpsno tunnel tirsdag 27. oktober og onsdag 28. oktober pga. montering av rekkverk over tunnelen.

Vegen vil være åpen for alminnelig ferdsel mellom tunnelen og Tandevegen.

Svein Jarl Caspersen 19.10.2020

Stenging av Trekvarten bru

Trekvarten bru sør for Økelsrud i Ringsaker kommune vil være stengt onsdag 21. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 12.30 på grunn av oppsetting av lynvern på brua.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende