K5 Arefjorvegen/Bildøyvegen
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Om prosjektet

I tilknytning til «Rv. 555 Sotrasambandet» vil dagens høyspenttraséer for 132 kV og 22 kV linjer være i konflikt med nytt vegsystem, og må derfor legges om. Delomlegging av høyspentkabler langs Arefjordvegen og Bildøyvegen skal utføres som en del av anleggsarbeidene. Nye kabler skal legges i stedstøpt kabelkanal.

Videre skal vegstrekningen mellom rundkjøring ved Kystbygarasjen og Høgestølen utbedres med sykkeltiltak. Dette innebærer blant annet breddeutvidelse med sykkelfelt i begge retninger, etablering av ny rundkjøring, og nytt overvannsystem.

Det skal også legges nye vann- og avløpsledninger for ØyVAR langs deler av strekningen mellom rundkjøring ved Arefjordvegen/Idrettsvegen og Høgestølen.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kontakt:
Sotrasambandets telefon (08:00 - 15:00): 476 85 804
E-post: sotrasambandet@vegvesen.no

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Bergsprenger eller Bergsprengningsleder.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min. før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.