Hagabakkene

Om prosjektet

Hylland AS skal utføre sprengningsarbeider i forbindelse med utbedring av veien i Hagabakkane. Arbeidsområdet er markert i kartet ovenfor. Dette er en jobb vi i Hylland AS skal utføre for Samnanger kommune.

Bore og sprengningsarbeider vil kunne forårsake støv, støy og rystelser. Det vil være fokus for alle involverte om å forsøke å utføre jobben på en mest mulig skånsom måte med tanke på omgivelsene. Det vil bli utført kontinuerlig kontroll ved rystelsesmålinger på utvalgte bygg, slik at vi kan holde rystelsene så lave som mulig.

Oppstart sprengningsarbeider er forventet i uke 6 eller 7. Sprengningsarbeider vil pågå periodevis og under hele prosjektets varighet. Forventet avslutning av prosjektet er mai 2023.


Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Informasjon, instrukser og sikkerhet

Det plasseres ut vakter for å sørge for at personer, trafikk og dyr ikke kommer inn i risikoområdet.

Varsling av fare skjer ved hjelp av pulserende sirene (i ca. 2 minutter). Fare er over når sirene slår seg av.

Utover våre tiltak for å utføre jobben på en mest mulig sikker måte, ønsker vi å be alle i nabolaget om å respektere når fare-signalet blir gitt, samt følge anvisning fra vaktene.

Er du vår nabo og har du behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag? Da kan du selv melde deg på (eller av) varslingstjenesten ved å klikke på «Abonner på varsling» på denne siden.

SMS-varsling sendes ut ca. 15 min – 30 min før sprengning.

Det vil bli sprengningsaktivitet i tidsrommet mandag – fredag kl. 07.00 til kl. 19.00.

Nabokontakt

Spørsmål som gjelder sprengningsarbeidene, kan rettes til bergsprengningsleder i Hylland AS sin nabokontakt for prosjektet:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Hylland AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern