E18 Haumyrtunnelen
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Informasjon om prosjektet

Denne sprengning planen omfatter arbeidet med omkjøringsveien og kollektivfelt på Haumyrtunnel prosjektet. Arbeidet består i boring, sprenging og opplasting av fjellmasse. Det er prosjekter ca. 20 000Fm3 i dagen og 10000Fm2 i det østgående tunell løpet. Sprengningsarbeidene starter 10.02-20 og vil pågå til vinteren 2020. Sprengningens arbeidene vil hovedsakelig pågå på omkjøringsveien fra E18 til Sømsveien og i forskjæringene i østre tunell løp. Byggherren er Statens vegvesenet og Entreprenør er Kruse Smith.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 – 45 min. før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Det bes at alle folk holder seg på god avstand fra anleggsområdet og passer ekstra på barn i området.

Nabokontakt

Det blir benyttet rystelsesmålere plassert strategisk på de husene som er nærmest tunnelsprengningen. Sprengningsarbeidet vil bli justert underveis etter hvor høye rystelser som måles. For huseiere og beboere i nabolaget som kan være interessert i eller påvirket av dette arbeidet ønsker Statens Vegvesen at alle benytter seg av denne informasjonskanalen der folk kan følge med på sprengningsarbeidet. Og om ønskelig kan de melde seg på SMS-varsling om sprengninger. Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Statens Vegvesen på tlf.: +47 91553954, eller på e-post: jon.kristiansen@vegvesen.no.