E06 Tunnel Grannes - Tjensvoll

Om prosjektet

IVAR legger inn ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger kommune. Dette skal trygge vannforsyningen i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger.

Entreprise E06 Grannes- Tjensvoll er etablering av tunnel fra Grannes til Tjensvoll.

Hovedvannledningen og byggene er delt inn i ulike entrepriser:

  • E01: Ledningsanlegg Langevatn – Fjermestad (Gjesdal og Time)
  • E02: Ledningsanlegg Fjermestad – Engjelsvåg (Time og Klepp)
  • E03: Ledningsanlegg Engjelsvåg – Grannes (Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger)
  • E06: Tunnel Grannes til Tjensvoll (Sola og Stavanger)
  • E09: Styringsbasseng Fjermestad II (Time)
  • E10: Ventilkammer Kvernaland, Engjelsvåg og Lona (Time og Klepp)
  • E11: Ventilkammer Todneim II, Soma II, Røyneberg og Grannes (Sandnes og Sola)

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Sikkerhet

Vi er opptatt av at innbyggere skal føle seg trygge under anleggsperioden, og entreprenøren har installert målere på utvalgte bygg for å måle rystelser og vibrasjoner. Målerne vil fortløpende bli flyttet på etter hvert som sprengningsarbeidene forflytter seg lenger inn i tunnelen mot Tjensvoll.

Varsling

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport på Grannes kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Det vil bli sendt ut SMS Varsling ca. 10 – 20 min før sprengning.

Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden. Du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med IVAR IKS sin nabokontakt.

Mer info om prosjektet

Ved spørsmål kan følgende personer i IVAR IKS kontaktes:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er B&G Tunnel AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern