D16 Fyllingsdalen
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Ruben Ludviksen 12.11.2019

Vi går inn i en mer intensiv sprengningsperiode på bybaneprosjekt D16 Fyllingsdalen. Det vil de kommende ukene bli sprengt mer enn tidligere, hovedsaklig er det meste av sprengningene ganske tett innpå Oasen kjøpesenter, så det vil bli fokus på kontrollerte sprengninger. Ellers blir varsling og sperring utført på en slik måte at folk og dyr ikke kommer inn i farlig område.

Ruben Ludviksen 11.06.2019
Det vil bli sprengninger i samme område som sist Lørdag i morgen Onsdag 12 Juni. Salvene varsles på samme måte som tidligere med sms i forkant og sirene.
Ruben Ludviksen 07.06.2019
Det har blitt bekreftet at det vil bli flere mindre sprengninger Lørdag 8 Juni. Det er forventet at sprengningsarbeidene også vil måtte fortsette utover mot natt til Søndag. Sms varslinger vil også sendes på kveld/natt.

Varslingsrutiner

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Det blir plassert ut vakter som forhindrer ferdsel inn i området rett før og under sprengninger. Pulserende sirene brukes også før hver sprengning.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Marius Holmar hos NCC Norge AS på telefon 468 15 647 eller e-post: marius.holmar@ncc.no

Om prosjektet

Bybanen Utbygging inngikk den 03. April 2019 kontrakt med NCC Norge AS om grunnentreprise D16. Dette er en del av Bybanens byggetrinn 4 for å få bybanen fra Bergen Sentrum og til Fyllingsdalen.

Anleggsområdet er i hovedsak mellom Oasen Senter og idrettsplassen ved Fyllingsdalen Vgs. Det vil også bli utført arbeider i boligfeltet Ørnahaugen.

Byggetiden er fra 23.04.2019 til 09.06.2021.

Underveis i byggetiden skal NCC legge om infrastruktur i bakken. Det skal også bygges en del tyngre betongkonstruksjoner og nedkjøringsramper på anleggsområdet. I forbindelse med disse arbeidene kan der bli behov for sprengning.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i prosjektet.